تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

هیدرو بوستر

هیدرو بوستر

Description

مشخصات
کاربرد ایحاد فشار تا 400 بار با سیلندر استیل ، مورد مصرف تست مخازن  برق تکفازCNGقابل استفاده در فشار و ظرفیت سفارشی