تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

تست دوام کفپوش

Description

مشخصات
ابعاد مختلف
کاربرد شبیه ساز حرکت انسان روی کفپوش به صورت عمودی و سایش در اثر حرکت به صورت افقی تا 400000 ضرب در یک سیکل کاری ...قابل سفارش در تعداد ضربات و ابعاد مختلف