تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

Description

مشخصات
ابعاد سفارشی
کاربرد قابل استفاده در پروژه های ساختمانی و عمرانی خارج از محدوده و برق