تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

کشنده کابل

کشنده کابل

Description

مشخصات
کاربرد انتقال و گشش کابل بین منهول های بین ستون های نصب دوربین و دکل های برق
ظرفیت قابل سفارش برای سرعت و ظرفیت مختلف