تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

پرکن فنر سیم کشی

پرکن فنر سیم کشی

Description

مشخصات
کاربرد پر کردن قرقره های سیم با متراژ مختلف