تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

کابل جمع کن برقی

کابل جمع کن برقی

Description

مشخصات
کاربرد جمع کردن کابل صدا و تصویر روی خوردر سیار صدا سیما
ریموت کنترل دارد
سایر فرمان روی شاسی و فرمان دستی (هندل)