تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

قلاب عقب

قلاب عقب

Description

مشخصات
کاربرد برای بکسل کردن خودرو و جلوگیری از اسیب رسیدن به شاسی .هایلوکس ، فور چانر ، ویگو ، روو