تست وینچ هیدرولیک

صنایع آزمایشگاهی

صنایع خودرو

صنایع برق

صنایع رنگ

صنایع متفرقه

صنایع لاستیک

صنایع هیدرولیک

صنایع غذایی

صنایع ساختمان

نوار انتقال مواد (استیل )

نوار انتقال مواد (استیل )

این نوار برای انتقال خطوط صنایع غذایی طراحی شده .و با  قابلیت تنظیم ارتفاع میتوان از ان برای انتقال مواد در سطوح شیب دار هم استفاده کرد